Tilintarkastusprosessi

Laadukas tilintarkastus etenee askeleittain. Palvelemme sinua kertomalla työmme etenemisen.

Tilintarkastusprosessi

Alustavat toimenpiteet

 • toimialan ja liiketoimintaprosessin läpikäynti
 • analyysi kohteesta ja riskien arviointi

Toimeksiannon suunnittelu

 • hyväksyminen ja jatkaminen, toimeksiantokirje ja tilinpäätöksen vahvistuskirje
 • yhteisö ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen
 • yhteisön sisäisen valvonnan ympäristön kartoitus

Olennaisuuden määrittäminen

 • olennaisen virheellisyyden riski ja sen arviointi

Riskien arviointi

 • tilinpäätöserät
 • kannanotot eriin
 • jos olennaisia
  • muodostetaan käsitys kontrolleista
  • testataan kontrollit
  • suoritetaan aineistotarkastusta

Tarkastustoimenpiteet

 • tiedustelut johdolle
 • analyyttisiä toimenpiteitä
 • ulkopuoliset varmistukset
 • havainnointi ja yksityiskohtainen tarkastus

Dokumentointi

 • arvioidaan hankittu tilintarkastusevidenssi
 • keskustellaan tilintarkastushavainnoista
 • tilintarkastajan työpapereiden jäsentely

Johtopäätökset

 • perustelut johtopäätöksiin
 • laaditaan tilintarkastuskertomus
 • mahdollinen muu raportointi

Asiakasyhteenveto

 • yleiskeskustelu asiakkaan kanssa tuloksista ja tilintarkastusprosessista
 • asiakkaan erityistoiveiden huomioiminen
 • talouden analyysi

Laadunvalvonta

 • tilintarkastajan tekemä työ kohteesta on käytävä ilmi dokumentoinnista
 • kansainväliset tilintarkastusstandardit ja laadun valvontastandardi ISQC 1 perustana ja pohjana dokumentoinnille
 • tilintarkastajan laadunvalvontajärjestelmä

 

>> Takaisin

Toimipisteemme

KÄYNTI- JA POSTIOSOITE
Kruutilantie 15
37700 Sääksmäki
>> Google Maps